EMIX Fashion: Mix Là Đẹp - Nhìn Là Yêu!

Giới Thiệu EMIX

EMIX thời trang cho cả gia đình phù hợp mọi lứa tuổi, mọi hoàn cảnh và vóc dáng với tâm huyết vừa tốt - vừa đẹp - vừa ví. EMIX ban đầu chỉ thiết kế thời trang nữ niềm đam mê tâm huyết của chúng tôi mãnh liệt nâng cao chất lượng thời trang cho cả gia đình gồm nam nữ trẻ em phù hợp mọi lứa tuổi và vóc dáng. 

16/11/2020